Maica Larriba revisa a posta en marcha da tramitación do Ingreso Mínimo Vital na provincia de Pontevedra

Maica Larriba revisa a posta en marcha da tramitación do Ingreso Mínimo Vital  na provincia de Pontevedra

19/06/2020

A subdelegada do Goberno visitou as oficinas do INSS de Vigo para recibir toda a información sobre o inicio da tramitación do nova prestación que comezará a percibirse a principios de xullo


Durante esta  mañá, a subdelegada   do   Goberno en Pontevedra,  Maica  Larriba mantivo unha reunión co director provincial do Instituto  Nacional da Seguridade Social (INSS), Fernando Álvarez-Blazquez, con motivo  da primeira semana da tramitación dos expedientes administrativos para a cobranza do Ingreso Mínimo Vital aprobado polo goberno de España.

A subdelegada do Goberno foi informada, nun encontro con todo o equipo directivo da dirección provincial, das estimacións realizadas polo Ministerio de Inclusión e Seguridade Social en canto aos posibles beneficiarios na provincia de Pontevedra.

Respecto diso, Maica Larriba destacou que “do total autonómico estímase que o 25% sexan beneficiarios da nosa provincia, podendo chegar a máis de 15.000 novos recoñecementos para este ingreso mínimo vital”. Ademais, tal como apuntou a subdelegada “esta prestación incidirá especialmente sobre a pobreza infantil, xa que máis do 50 por cento dos fogares beneficiados teñen fillos menores e máis do 30 por cento das persoas beneficiarias son menores.” Nas mesmas estimacións apúntase que Vigo será unha das cidades nas que se aglutine un maior número de beneficiarios que podería alcanzar a cifra de 4.500 persoas.

Hai que lembrar que ademais se van a reconverter de oficio outras 1.300 prestacións que xa estaban en funcionamento, dirixidas ás familias monoparentais e  biparentales con menores a cargo e que xa cobrarán a nova prestación a finais deste mes de xuño.

Toda esta tramitación conlevará que a principios de xullo, executarase a primeira nómina mensual do IMV, correspondente a aquelas  solicitudes que tivesen entrada no INSS durante a segunda quincena de xuño, e que sexan resoltas antes da xeración da citada nómina.

Maica  Larriba quixo destacar “a importancia desta nova axuda para aqueles cidadáns e cidadás que viven baixo o limiar da pobreza no noso país. Coa posta en marcha deste novo dereito para a cidadanía o Goberno cumpre cunha das bases do estado do benestar e que foi encomiado pola propia Comisión Europea. Respecto a isto  recordou que “tras a crise de 2008 sufrimos un importante incremento de persoas no limiar da pobreza, tal e como recoñeceron organizacións como Cáritas, Unicef e Cruz Vermella. Agora coa situación creada con pandemia do  COVID-19 e, a pesar de todas as medidas de protección social postas en marcha por este Goberno, debemos evitar que máis persoas póidanse unir a esta desagradable  estatística”.

O  INSS puxo todo o dispositivo necesario para resolver os expedientes o máis axiña posible, contando para iso cos medios humanos e tecnolóxicos dispoñibles, despregados na propia dirección provincial e na rede de Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS), ademais da atención telefónica a través da liña 901,e do Centro de Atención Telefónica e Telemática da Seguridade  Social (CATT). En relación a esto, a subdelegada quiso “agradecer a dispoñibilidade do alcalde de Vigo que rapidamente, e tras a coordinación co director provincial do INSS, dispuxo dunha oficina de atención e tramitación destas axudas para os beneficiarios da cidade Vigo. Agora esta dirección provincial resolve aqueles expedientes que foron entregados no concello”.

Finalmente, Maica Larriba tamén quixo lembrar que “con todas as medidas aprobadas polo goberno, vanse a garantir dereitos fundamentais para moitos cidadáns a pesar das circunstancias económicas ou laborais. En definitiva unha sociedade comprometida co benestar de todos e todas”.