Lurralde Politikako Estatu Idazkaritza

Lurralde Politikako Estatu Idazkaritza da Sailaren organo gorena, eta Ministerioko titularraren goi-zuzendaritzapean, berari dagokio Gobernuaren politika bultzatu, zuzendu eta kudeatzea dagokio Estatuaren lurralde-antolamenduari eta –jarduerari zein Estatuko Administrazio Orokorrari lurraldean, bai eta autonomia-erkidegoekiko eta toki-erakundeekiko harreman instituzionalei dagokienez.

Halaber, Lurralde Politikarako Estatu Idazkaritzari dagokio Presidenteen Konferentzia bultzatzea eta koordinatzea, bai eta Estatuko Administrazio Orokorreko Hizkuntza Ofizialen Kontseiluko lehendakaritza ere.

Lurralde Politikarako Estatu idazkaria: Alfredo González Gómez

Kabinete Teknikoa: Rafael Francisco Briet Seguí

Mendeko zuzendaritza-organoak: