Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

La cooperació administrativa en l'Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una eina essencial. Participen en ell nombroses autoritats públiques estatals, autonòmiques i locals per a garantir els drets dels ciutadans i empreses en el mercat interior, en comunicació amb les seues homòlogues d'altres Estats membres.

Celebració a Brussel·les del 10º aniversari de l'IMI

Celebració a Brussel·les del 10º aniversari de l'IMI

Els 10 primers anys d'aplicació del sistema IMI s'han celebrat el 10 d'abril de 2018 a Brussel·les amb una trobada de reflexió i commemoració. Més informació.
 

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI')

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI')

Des de la seua entrada en vigor el 4 de desembre de 2012, el Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI') constitueix un marc jurídic sòlid que garanteix el funcionament eficaç del sistema.

IMI i Protecció de dades

Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal en el sistema IMI.

Accés a IMI

IMI: què i qui

El sistema d'informació del mercat interior està destinat exclusivament a les autoritats públiques dels Estats membres (no és accessible als ciutadans ni empreses) i facilita la cooperació administrativa en relació amb diversos àmbits vinculats al mercat interior. Si desitja conèixer globalment què és IMI i qui participa en ell, visite aquesta secció.

Documentació

Manuals i documentació sobre el sistema IMI, butlletins editats per la coordinació IMI a Espanya, i referències legals sobre el sistema i els àmbits que atén. Si és vostè usuari/a de IMI, trobarà ací informació útil.

Ús i estadístiques

Algunes estadístiques sobre l'ús del sistema.

Enllaços

Enllaços útils per a usuaris d'IMI (sempre actors de alguna autoritat pública) i també per a ciutadans i empreses.

Sistema d'Informació del Mercat Interior

Coordinadora Nacional del Sistema IMI (NIMIC)
Esther Pérez Peláez

   c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid
   91 2734439

   esther.perez@correo.gob.es

 Veja el vídeo promocional IMI rodat a Mallorca per la Comissió UE.