Fundació Internacional per a Iberoamèrica d'Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP)

La Fundació Internacional per a Iberoamèrica d’Administració i Polítiques Públiques, FIIAPP té com a objecte l’"exercici d’activitats relacionades amb la creació, promoció o consolidació de les institucions públiques en l’àmbit de la governabilitat democràtica, la reforma de l’Estat i la modernització de les administracions públiques i qualsevol altre que li fos encomanat en el camp de la cooperació internacional", atès que una governabilitat ineficaç obstaculitza el desenvolupament econòmic i social, mentre que una governabilitat eficaç el promou.

Encara que una part important de la seva activitat s’emmarca en la cooperació espanyola al desenvolupament, en assumir-ne la direcció juntament amb altres entitats públiques i privades, la FIIAPP ha incrementat en els darrers anys la seva presència i participació en altres programes dissenyats i finançats per ens i organismes de caràcter supranacional (Unió Europea, Banc Mundial, Banc Iberoamericà de Desenvolupament, etc.), i ha aconseguit consolidar, gràcies al treball fet, la seva presència en aquests fòrums internacionals.

A més d’aquest paper instrumental, la FIIAPP duu a terme també importants esforços dirigits a l’exercici d’activitats pròpies, en especial de caràcter formatiu, que són dissenyades i finançades directament.

Entre els objectius d’aquesta fundació figura:

  • La defensa dels drets humans i el suport a l’estat de dret.
  • La promoció de la participació social.
  • El desenvolupament institucional. Pràctiques de bon govern, incloent l’establiment del marc regulador econòmic i financer adequat i la solvència de les polítiques públiques, tenint en compte la lluita contra la corrupció.