Organigrama

El Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, ha creat el Ministeri de Política Territorial com a departament encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria de política territorial, organització territorial de l'Estat i relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l'administració local.

Mitjançant el Reial decret 531/2021, de 10 de juliol, de conformitat amb el que es disposa en els articles 62.i) i 100 de la Constitució, i a proposta del President del Govern, es nomena Ministra de Política Territorial a donya Isabel Rodríguez García.

Segons disposa el Reial decret 683/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial, depenen del Ministeri de Política Territorial els següents òrgans superiors i directius

Secretaría General de Coordinación Territorial

Enllaços