Organigrama

El Reial decret 829/2023, de 20 de novembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, ha creat el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica com a departament encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria de política territorial, organització territorial de l'Estat i relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l'administració local.

Així mateix li correspon la proposta i execució de la política del Govern en matèria de memòria històrica i democràtica.

Mitjançant el Reial decret 835/2023, de 20 de novembre, de conformitat amb el que es disposa en els articles 62.i) i 100 de la Constitució, i a proposta del President del Govern, es nomena Ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica a don Ángel Víctor Torres Pérez.

  • Ministre

Segons disposa el Reial decret 829/2023, de 20 de novembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, este ministeri s'estructura en els següents òrgans superiors

  • Secretaria d'Estat de Política Territorial
  • Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica

Enllaços