Ministeri de Política Territorial

Ministeri de Política Territorial

Ministeri de Política Territorial

Correspon al Ministeri de Política Territorial la proposta i execució de la política del Govern en matèria de política territorial, organització territorial de l'Estat i relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l'administració local. Este Ministeri disposa, com a òrgan superior, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial.

Organigrama

Òrgans

Directori

Concursos de trasllats

Processos selectius

Gestió i pagament de taxes

Serveis en línia per a facilitar l’obtenció d’impresos de certes taxes i el seu abonament.

Ajudes i fons

Perfil del contractant

Protecció de Dades

Participació pública en projectes normatius

Recursos, reclamacions i peticions

Recursos, reclamacions i peticions

Biblioteca i documentació

Carta de Servicios de SSCC

Catálogo de datos

Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma