Butlletins

Butlletí d'informació bibliogràfica

És el Butlletí informatiu que arreplega tant les últimes publicacions ingressades en Biblioteca com aquelles referències d'interés incloses en el catàleg de la mateixa. 

Butlletí de sumaris

És el Butlletí d'informació que recopila sumaris de les revistes rebudes en Biblioteca i de les revistes accessibles en Internet d'interés per al Departament.