Directora del Gabinete de la ministra de Política Territorial

EDUARDO *ROIG *MOLÉS

Alejandra del Río

Nacido en 1971 en Barcelona, é profesor de Dereito Constitucional na Universidade de Barcelona desde 1993.

As súas liñas de investigación principais céntranse no Dereito Autonómico, con atención especial ás relacións de colaboración e participación entre Estado e Comunidades Autónomas, no proceso de integración europea e nos dereitos dos estranxeiros. Nestes ámbitos participou en diversos proxectos de investigación interuniversitarios e é autor de diversas monografías e artigos de revistas científicas.

Igualmente, impartiu cursos e conferencias en diversas universidades e centros españois e estranxeiros, entre os que se atopan o Centro de Estudos Políticos e Constitucionais e o Instituto Nacional de Administración Pública, o Institut d'Estudis Autonòmics da Generalitat de Catalunya, e as Escolas Andaluza, Catalá, Galega ou de Castela e León de Administración Pública, o Colexio de Jalisco en México, ou as Universidades Maior San Andrés na Paz e Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Participou como experto en comparecencias parlamentarias no Congreso dos Deputados e no Parlamento de Cataluña. Así mesmo, participou na redacción da proposta "Por unha reforma constitucional federal" da Fundación Rafael Campalans.

Entre 2005 e 2011 desempeñou os cargos de vogal asesor e de subdirector de Coordinación no Gabinete da Presidencia do Goberno español.