Informe de avaliación 2021

 

A Administración Xeral do Estado no Territorio é a encargada de exercer a actividade do Estado de forma *desconcentrada no territorio, correspondendo ao Delegado do Goberno a dirección da mesma no ámbito autonómico e a súa coordinación coa Administración da Comunidade Autónoma.

O presente informe, previsto no artigo 73.1.*b da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, recolle unha avaliación global sobre o funcionamento dos Servizos da Administración Xeral do Estado no territorio en 2021.

Informe de Avaliación 2021. Documentos completos:
Informe de Avaliación 2021. Por apartados:
PRIMEIRA PARTE: A AGE NO TERRITORIO
SEGUNDA PARTE: As DELEGACIÓNS DO GOBERNO EN 2021
TERCEIRA PARTE: SERVIZOS NON INTEGRADOS