2022 Deialdia

2021 Bezala, lehenengo deialdi honetan 2022ko funts horien banaketa a-ERKIDEGOAK TE da diru-laguntzen deialdi baten bitartez (lehiakorrak ez izan arren) kudeatzen duen lankidetza estuan arituz, ekonomia gaietarako ministerioak Eraldaketa Digitala eta beren ezarpen-eremua helburua da modernizazio eta eraldatze digitala planaren esparruan, Berreskuratzea, eraldatu eta Erresilientzia (PRTR).

Ildo horretatik, deialdia, zenbatekoa, guztira: 154,51 milioi euroko aurrekontua du norentzat duten udalerriak, zuzenbidez berrogeita hamar mila bizilagun baino gutxiago (probintziako hiriburuetako udalek izan ezik), araubide erkideko diputazio probintzialak, kabildoak, uharteko kontseiluen eta foru-erregimena, eta autonomia-erkidegoek probintzia bakarrekoak (hartzaileak hauek dira udalerriek 20.000 biztanle baino gutxiagokoak), bai eta Ceuta eta Melilla. Diseinuan kontuan hartu da: azaleren irizpidea EELLKO eraman, Udalerrien eta probintzien espainiako federazioaren bitartez eta Administrazio lokalen batzorde nazionala