2021 Deialdia

2021, Funts horien banaketa a-ERKIDEGOAK TE da diru-laguntzen deialdi baten bitartez (lehiakorrak ez izan arren) kudeatzen duen lankidetza estuan arituz, ekonomia gaietarako ministerioak Eraldaketa Digitala eta beren ezarpen-eremua, modernizatu eta transformazio digitalari buruz.

Lehenengo deialdi hau, zenbatekoa, guztira: 92,77 milioi euro izan da 50.000 biztanletik gorako udalerrietan eta probintzietako hiriburuak. Diseinuan kontuan hartu da: azaleren irizpidea EELLKO eraman, Udalerrien eta probintzien espainiako federazioaren bitartez eta Administrazio lokalen batzorde nazionala.