"- 904/Errege Dekretua, urriaren 13koa (11/RD-ley 2019)

HARTUTAKO NEURRIAK

  • (BOE, 2020/10/14) 2020/904 Errege Dekretuaurriaren 13ko jo da, 9. artikuluan aurreikusitako neurriak aplikatzeko Real Decreto-ley 11/2019, irailaren 20koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena eta beste egoera batzuk, hondamen-egoeretan, hondamen-aldi baterako, europar kartetan ” martxoaren 31 arte balio du 2020

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

  • 2020Ko abenduaren 10eko ebazpenaren,lankidetza autonomikoko zuzendaritza nagusiko, toki eta diru-laguntzen deialdia onartzen duen errege dekretuan aurreikusitako 904/2020 urriaren 13ko jo da, 9. artikuluan aurreikusitako neurriak aplikatzeko Real Decreto-ley 2019/11, irailaren 20koa, gertatutako egoera, baina katastrofeak martxoaren 31 arte argitaratutako 2020.laburpena, 2020/12/22 BOE.

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO EBAZPENA

  • (BOE, 2021/07/30), uztailaren 28ko ebazpena, 2021/ lankidetza autonomikoko zuzendaritza nagusiko eta tokikoa, erabakitzen duen diru laguntzen banaketa egiteko errege dekretuan aurreikusitako 904/2020 urriaren 13ko jo da, 9. artikuluan aurreikusitako neurriak aplikatzeko Real Decreto-ley 2019/11, irailaren 20koa, hondamen-egoeretan gertatutako martxoaren 31ra arte.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 4
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 3
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 3
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 803
P05 Importe de subvención concedido (euros) 51.044,72 €(P01) aurkeztu diren proiektuen kopurua diru-laguntzak emateko prozedura.

(P02) proiektu-kopurua eman zaizkien finantzaketa (erabat edo zati batean).

(P03) toki entitate bat edo gehiago dituzten proiektuak finantzaketa esleitu.

(P04) finantzatutako proiektuak dituzten udalerrietako biztanleriaren. Ateratako datuak biztanle kopuru ofizialen. edo probintziako aldundiari antzeko erakunde sustatzailea da kontuan, probintziako biztanleen kanpo bat (ez da sartu egingo duen probintzia hori finantzatutako proiektuak).

(P05) dauden diru laguntzen guztizko zenbatekoa ministerioak esleitutako prozeduran.