"Errege Dekretua (778 neurri abuztuaren 25eko (11/RD-ley 2019)

HARTUTAKO NEURRIAK

  • (BOE, 2020/08/27) 778/2020 Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa, adierazteko 9. artikuluan aurreikusitako neurriak aplikatzerakoan Real Decreto-ley 11/2019, irailaren 20koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena eta beste egoera batzuk, baina katastrofeak ere, zenbait egoeratan, hondamen-aldi baterako gertatutako apirilaren 1etik martxoaren 31 2020 2019

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

  • 2020Ko abenduaren 10eko ebazpenaren, lurralde politika eta funtzio publikoaren estatu idazkaria, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena errege dekretuan aurreikusitako 778/2020, abuztuaren 25ekoa, adierazteko 9. artikuluan aurreikusitako neurriak aplikatzerakoan Real Decreto-ley 11/2019, irailaren 20koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena eta beste egoera batzuk, baina katastrofeak ere, zenbait egoeratan, hondamen-aldi baterako gertatutako apirilaren 1etik martxoaren 31 2020 2019 laburpen argitaratutako.BOE, 2020/12/15.

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO EBAZPENA

  • (BOE, 2021/07/30), uztailaren 28ko ebazpena, 2021/Lurralde-koordinaziorako idazkaritza nagusiak, erabakitzen duen errege dekretuan aurreikusitako diru laguntzen banaketa egiteko 778/2020, abuztuaren 25ekoa, adierazteko 9. artikuluan aurreikusitako neurriak aplikatzerakoan Real Decreto-ley 2019/11, irailaren 20koa, gertatutako hainbat egoera, baina katastrofeak apirilaren 1etik martxoaren 31ra 2019 eta.
  • (EAO, 2021/10/19) urriaren 15eko ebazpenaren 2021/, Lurralde-koordinaziorako idazkaritza nagusia, akatsak zuzendu behar dira, eta uztailaren 28ko 2021/.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 1259
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 938
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 456
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 9.148.177
P05 Importe de subvención concedido (euros) 32.336.277,09 €


(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.