11. - Errege eta 2019

HARTUTAKO NEURRIAK

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

[Eskaerak aurkezteko azken eguna: ekainaren 23. Informazio gehiago:ERKIDEGOAK TE ataria]

ESLEIPENAREN EBAZPENA

  • (BOE, 2020/11/20) azaroaren 17ko ebazpena-2020estatu idazkaritzaren, lurralde politika eta funtzio publikoaren erabakitzen duen 9. artikuluan aurreikusitako diru laguntzen banaketa egiteko errege Decreto-ley 11/2019, irailaren 20koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena aldi baterako eta beste egoera batzuk, baina katastrofeak ere.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 1130
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 839
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 222
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 7.728.546
P05 Importe de subvención concedido (euros) 47.799.383,21€


(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.