Ministroen kontseiluaren erabakia, abenduaren 17ko 2021/

HARTUTAKO NEURRIAK

Izendatzen duen erabakia autonomia-erkidegoek andaluzian, aragoin, asturiasko printzerria, kantabria, gaztela eta leon, Valentziako Erkidegoa, Extremadura, balear uharteak, errioxa, nafarroa, euskal herria eta murtziako eskualdea "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" ondorioz, uholdeek, suteek eta beste zenbait fenomeno gehituz.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, eta gainerako legezko eta erregelamenduzko xedapen, neurriak hartuko dira, hurrengo paragrafoetan adierazitako:

"Laugarrena. Udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea" probintzia

Zuzen-zuzenean zerikusia duten proiektuei ezbeharrak atalean aipatzen den erabaki honen bat burutzen duten, udalen uharteetako kabildoak eta kontseiluak, probintzietako diputazioek edo autonomia erkidegoek, eskualdeak eta udal eta mankomunitateek probintzia bakarrekoak, konpontzeko lanei dagozkien azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta zerbitzuak edo udal-titulartasuna 7/1985 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, bide-sarearen eta probintziako diputazioen, uharteetako kabildoak eta kontseiluak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoek aplikatuko zaie probintzia bakarrekoak, presako izapidegintza aplikatzekoak, eta diru-laguntza bat emango zaie, kostuaren 100eko 50 hartuko du gehienez, laguntza hauetatik kanpo egindako lanen bertako baliabideekin, toki-erakundearen personificados ez dira, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

Apirilaren 11ko ebazpena estatu idazkaritzaren 2022ko lurralde politikarako, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea eta probintziako edo uharteko akordioan aurreikusten, ministro kontseiluaren abenduaren 17koa, 2021 jo da, autonomia-erkidego bati baino gehiagori "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpena2022/04/13 eguneko.

INFORMAZIO-OHARRA

Informazio-oharraburuzko eskaera egiteko prozedura.

IRUDI INSTITUZIONALA(PUBLIZITATE-NEURRIAK)

Informazio praktikoairudi instituzionalaaipamena egiteko obrak finantzatzeko, estatuko administrazio orokorrak barruan publizitatea eta komunikazioa.

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO EBAZPENA

(BOE, 2022/09/14) irailaren 9an ebatzi 2022koestatu idazkaritzaren, lurralde politika, erabakitzen duen diru laguntzen banaketa egiteko udal azpiegituretan izandako kalteengatik eta bide-sarea, eta probintziako edo uharteko aurreikusitako ministro kontseiluaren erabakia, abenduaren 17koa, 2021 da autonomia-erkidego bati baino gehiagori « babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu ».

(BOE, 2022/09/29) irailaren 23ko ebazpena 2022koestatu idazkaritzaren, lurralde politika, akatsak zuzentzeko dena irailaren 9ko 2022ko, erabakitzen duen diru laguntzen banaketa egiteko udal azpiegituretan izandako kalteengatik eta bide-sarea, eta probintziako edo uharteko aurreikusitako ministro kontseiluaren erabakia, abenduaren 17koa, 2021 da autonomia-erkidego bati baino gehiagori "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu".

Informazio interesgarria:

12. Artikuluan ezarritako arabera HAP/196/2015 agindua, urtarrilaren 21ekoa, diru-laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dituena, bai eta zortzigarren atalean, deialdiari buruzko ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean, ebazpena ehaan argitaratu eta diru-laguntzak esleitzeko « estatuko aldizkari ofizialean », entitate onuradunek (probintziako diputazioak edo toki-entitate baliokideek) ministerioari bidali behar dute lurralde politika, aplikazio informatikoaren bitartez ziurtagiria AURA, bakoitzaren adjudikazio-beharreko obra proiektuak dagokien diru-laguntza eman beharko du ziurtagiri hori, esleitu zaio. den dokumentazioa aurkeztu dutenak eta aldez aurretik ejecutoras erakundeek obrak (hau da, erakundeek diru-laguntza eskatu zuten).

Horretarako, probintziako diputazioek edo toki-entitate baliokideek, erakunde onuradunak, ezin izango du jarraibide zehaztu diren epea eta modua erakunde ejecutoras bidali behar dute die beharrezkoa duten informazio betebeharrak betetzen direla ziurtatzeko agindutik eratorritako HAP/196/2015, urtarrilaren 21ekoa, eta deialdia.

Bidaltzeko epea esleipen-ziurtagiria

Azaroaren 28ko Ebazpenaren Bidez, 2022ko zuzendaritza nagusiaren eta zabaldu egin da, ofizioz eta Tokiko Cooperaciónh Auutonómica proiektu guztietarako arte, eta urtarrilaren 30ean, 2023 puntuan adierazitako epea apirilaren 11ko ebazpenaren zortzigarren dut 2022ko estatu idazkaritzaren, lurralde politika, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea, eta probintziako edo uharteko aurreikusitako ministro kontseiluaren erabakia, abenduaren 17koa, 2021 da autonomia-erkidego bati baino gehiagori "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu".

12.4 Artikuluan xedatutakoaren arabera HAP/196/2015 agindua, urtarrilaren 21ekoa, esleipen-ziurtagiria ematen ez bada adierazitako epean eta moduan, deialdian ezarritako eskubidea galtzea ekarriko esleitu zaion diru-laguntzari buruzko kasuan kasuko proiektu.

ADIERAZLEAK
Kodea Adierazlearen izena (neurri-unitatea) Balioa
P01 Proiektu horietarako diru-laguntza eskatu dela eta (zenbakia) 688
P02 Finantzatutako proiektuak benetan (kopurua) 592
P03 Toki-erakundeak onurak jaso dituzten diru-laguntzak (kopurua) 201
P04 Izandakoa biztanleria diru-laguntzak (biztanle) 5.516.556
P05 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa (euro) 24.474.452,35 €

(P01) aurkeztu diren proiektuen kopurua diru-laguntzak emateko prozedura.

(P02) proiektu-kopurua eman zaizkien finantzaketa (erabat edo zati batean).

(P03) toki entitate bat edo gehiago dituzten proiektuak finantzaketa esleitu.

(P04) finantzatutako proiektuak dituzten udalerrietako biztanleriaren. Ateratako datuak biztanle kopuru ofizialen. edo probintziako aldundiari antzeko erakunde sustatzailea da kontuan, probintziako biztanleen kanpo bat (ez da sartu egingo duen probintzia hori finantzatutako proiektuak).

(P05) dauden diru laguntzen guztizko zenbatekoa ministerioak esleitutako prozeduran.