Legegintzaldi aldaketa estatuko X buruzko oinarrizko datuak (14-12-2011 geroztik)

Datu global eta orokorretan, urteetan banakatuta, X Legealdian izandako Eskualdatzeetako Batzorde Mistoen bilerak zehazten dira, eskualdatu diren langileak eta finantzaketa zehaztatuta bai eta dagozkien Batzorde Mistoek onartutako hitzarmenen estatistika ere.

Gai orokor edo komunei lotutako erabaki zain dauden eskualdatzeetan, guztiei edo haietako batzuei gai orokor edo komunak zaizkien onartutako edo erabaki zain dauden eskualdatzeen egoera konporatiboa aurkezten da Autonomia Erkidegoz Erkidego.

Autonomia Erkidegoei egindako gai zehatzen eskualdatzeetan zein eskualdatze-zabaltzeetan X Estatuko Legealdian izandako eskualdatze onarturik nabargarrienak zerrendatzen dira, Autonomia Erkidego bati bakarrik eragiten dizkion gaieri buruzkoak, bai eta lehen onartutako funtzio eta zerbitzuen eskualdatzeetako hitzarmen-zabaltzeak ere, hain zuzen ere.