Ministroen kontseiluaren erabakia, azaroaren 2an 2018ko

HARTUTAKO NEURRIAK

Ministroen kontseiluaren erabakia, azaroaren 2koa, 2018 izendatzen duen probintzietan malagan, sevillan, Cadiz, valentzia, castello, Tarragona, Teruel eta balear uharteetako autonomia erkidegoko eremu "bazterketak larri ukituriko babes zibileko larrialdi batean" euri-jasek eta gainezkatze uharrak izan ziren eta urriaren 18,19 eta gertatutako 21.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, babes zibileko Sistema nazionalaren zehazten du, aipatutako erabakiak zenbait neurri hartu dirahonako hauek, Tokiko Ekonomia-Lankidetza:

"Laugarrena. Udal-azpiegituretan izandako kalteak" bide-sarea

Egiten dituzten proiektuei udalek, probintzietako diputazioek, mankomunitateek eta hiriguneen buruzko udal mugapeetan, konpontzeko lanei dagokien edo azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta udal-titulartasuna duten zerbitzuak barne 7/85 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, eta bide-sarearen aplikatuko zaie foru-aldundiek, presako izapidegintza aplikatzekoak, eta laguntza ematen ahalko zaie, kostuaren% 50 laguntza hauetatik kanpo egindako lanen, toki-erakundearen baliabide propioekin, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZAK

  • (BOE, 2019/12/17) 2019ko abenduaren 12ko ebazpenaestatu idazkaritzaren, lurralde politika, esleitzen zaizkion diru-laguntzak udal-azpiegituretan izandako kalteak eta aurreikusitako bide-sarea, ministroen kontseiluaren erabakia, azaroaren 2koa, 2018 izendatzen duen probintzietan malagan, sevillan, Cadiz, valentzia, castello, Tarragona, Teruel eta balear uharteetako autonomia erkidegoko babes zibileko larrialdi batean », « alde, bazterketak larri ukituriko euri-jasek eta gainezkatze gertatutako uharrak aurreko 18, 19, 20 eta 21a.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 165
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 133
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 73
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 3.644.725
P05 Importe de subvención concedido (euros) 8.284.961,52 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.