2021 Ebaluazio-txostena

Estatuko administrazio orokorraren Lurralde arduratzen da estatuko lurraldean jarduera eragingarritasunak halaxe, gobernuaren ordezkariari dagokio zuzendaritza eta haien arteko koordinazioa, autonomia-erkidego autonomoko administrazioarekin.

Txosten hau 73.1.b artikuluan ezarriak, 40/2015 legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren araubide juridikoarena, ebaluazio globala jasotzen zerbitzuen funtzionamenduaz estatuko administrazio orokorraren 2021 lurraldea.

Ebaluazio-txostena atalez atal: 2021.
LEHENENGO ZATIAN: AGE LURRALDEAN
BIGARREN ZATIA: 2021 GOBERNU-ORDEZKARITZAK
HIRUGARREN ZATIA: INTEGRATUTA EZ DAUDEN ZERBITZUAK