Informació sobre el procediment de legalització de signatures en documents expedits per entitats locals

Informació general sobre reconeixement de signatures

Vies per a la realització del tràmit per la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals