Composició del Consell

 

El Consell de les Llengües Oficials està presidit pel titular de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.
 
Exerceix la Vicepresidència el titular de la Direcció general de Coordinació de Competències amb les CC.AA. I EE.LL, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.
 
El Consell està integrat, a més, per un representant, amb rang de Director General, de cadascun dels Departaments ministerials.
 
La Secretaria del Consell de les Llengües Oficials és exercida pel titular de l'Oficina per a les Llengües Oficials. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu, però sense vot.