Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament (CLAD)

El Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament, CLAD, és un organisme públic internacional, de caràcter intergovernamental. Es va constituir l’any 1972 sota la iniciativa dels governs de Mèxic, el Perú i Veneçuela.

La seva creació va ser recomanada per l’Assemblea General de les Nacions Unides (Resolució 2802 - XXVI) amb la idea d’establir una entitat regional que tingués com a eix de la seva activitat la modernització de les administracions públiques, un factor estratègic en el procés de desenvolupament econòmic i social.

La seva missió és promoure l’anàlisi i l’intercanvi d’experiències i coneixements al voltant de la reforma de l’Estat i la modernització de l’Administració pública, mitjançant l’organització de reunions internacionals especialitzades, la publicació d’obres, la prestació de serveis de documentació i informació, la realització d’estudis i investigacions i l’execució d’activitats de cooperació tècnica entre els països membres i provinent d’altres regions.

El CLAD és un organisme internacional de referència obligada en les àrees de la seva competència. A més del reconeixement que ha assolit entre els governs d’Iberoamèrica, diversos organismes públics internacionals solen sol·licitar-ne la col·laboració. Igualment, exerceix activitats d’investigació i enfortiment institucional en conjunt amb distintes institucions governamentals de cooperació i institucions d’investigació i docència d’Europa, els Estats Units i el Canadà.

Institucionalment, participa en altres instàncies internacionals i és la secretaria tècnica permanent de les Conferències Iberoamericanes de Ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Estat que es fan en el marc de les Cimeres Iberoamericanes de Caps d’Estat i de Govern.