El Govern d'Espanya aprova adoptar mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals en diversos punts d'Espanya, inclosa Illes Balears

27/01/2017

El Reial decret Llei del Consell de Ministres arriba amb prou feines cinc dies després que aquesta Delegació del Govern sol·licités a Govern i Consells Insulars una primera valoració dels danys ocasionats pel temporal de la setmana passada


El Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial decret Llei pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals de pluja, vent i neu esdevinguts durant els mesos de novembre i desembre de 2016, i al gener de 2017, en diversos punts d'Espanya, entre ells la Comunitat Autònoma d'Illes Balears.

L'aprovació d'aquest Reial decret Llei permet finançar, amb càrrec al Fons de Contingència d'execució pressupostària, les mesures previstes pel Consell de Ministres, excepte les quals són competència del Ministeri de l'Interior que s'atenen amb càrrec als pressupostos de la Direcció general de Protecció Civil i Emergències. En concret, es tracta de finançar les ajudes per pal·liar els danys en infraestructures municipals i a la xarxa viària de les diputacions provincials, en el domini públic hidràulic i en la costa, a la Xarxa Nacional de Camins Naturals, en les altres infraestructures públiques i en explotacions agrícoles i ramaderes.

L'aprovació d'aquest Reial decret Llei es produeix amb prou feines cinc dies després que aquesta Delegació del Govern en Illes Balears sol·licités a Govern i Consells Insulars una primera valoració dels danys ocasionats pel temporal de neu i pluja de la setmana passada amb l'objectiu que es pogués accedir a les possibles ajudes estatals amb la major celeritat possible, com finalment així ha estat.


Valoració de danys

Encara que encara no s'han pogut valorar tots els danys, de moment, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, ha valorat en 77,5 milions d'euros, aproximadament, els danys produïts pels temporals de finals de 2016 i els ocorreguts al gener de 2017 en el sector agrari, en les costes, en les Confederacions Hidrogràfiques i a la xarxa de camins naturals. Per la seva banda, el Ministeri de Foment xifra en 22,5 milions d'euros els danys en carreteres, aeroports, ports i infraestructures ferroviàries, ocasionats també per dites temporals.

Les ajudes competència del Ministeri de l'Interior són les que fan referència a danys personals, a particulars per danys en habitatge habitual i estris de primera necessitat, a persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestacions personals o de béns, als titulars d'establiments i a compensacions a les Corporacions Locals.