Les inspeccions confirmen el bon estat del Sorrento a les cobertes inferiors on es va declarar l'incendi

01/05/2015

Els equips específics per a la seva adequació de cara al remolc arribaran al llarg del dia d'avui per procedir als treballs al més aviat possible / L'armador ha mostrat el seu interès per remolcar el Sorrento fins a les drassanes de Sagunt / Una embarcació de Salvament Marítim supervisarà la seguretat de totes les operacions


Les inspeccions realitzades en la tarda d'ahir i el matí d'avui pels equips de salvament confirmen el bon estat de l'interior del buc Sorrento, que les seves cobertes inferiors a aquella on es va produir l'incendi han sofert danys de menor consideració.

L'empresa contractada per l'armador per condicionar les parts afectades i estibar de forma oportuna tota la càrrega espera rebre al llarg del dia d'avui una sèrie d'equips imprescindibles per dur a terme aquesta tasca. Quan les eines arribin a Mallorca, seran embarcades per traslladar-les a bord del Sorrento.

El compromís de l'armador és realitzar totes les operacions precises per iniciar el remolc en el termini més breu possible, així com garantir que la navegació del vaixell remolcat es produirà sense cap classe de riscos.

El buc de Salvament Marítim, Clara Campoamor, actualment es troba a la zona i supervisarà a tot moment qualsevol remolc que s'efectuï en els propers dies.

El Sorrento, amarrat al remolcador Gianemilio C, roman a la zona on es va produir l'incendi. Les lleugeres oscil·lacions d'ambdues embarcacions tenen com a únic objectiu sostenir la tensió del remolc per mantenir-ho en les millors circumstàncies de cara al moment en què hagi de començar a traslladar al Sorrento.

L'armador ha comunicat a les autoritats marítimes el seu interès a conduir el vaixell fins a les drassanes de Sagunt.