Directori

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

Titular: Doña Mª Eugènia Gay Rosell

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 90 00

Faxes:

 • 93 520 94 13

Correo electrónico:

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA

Titular: D. Carlos Prieto Gómez

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 90 00

Faxes:

 • 93 520 94 13

Correo electrónico:

GABINET DE PREMSA

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 94 76
 • 93 520 99 72
 • 93 520 94 79

Correo electrónico:

Horario:

 • lunes a viernes de 9h a 18h

UNIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Calle Bergara, 12

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 90 00

Correo electrónico:

Información adicional:

NOTA INFORMATIVA ACCÉS OFICINA REGISTRE

A causa de les mesures sanitàries de seguretat establertes arran del COVID-19, el serveis oferts per l'OAMR d'aquesta Delegació al C/ de Bergara 12 es fan exclusivament mitjançant cita prèvia, que cal demanar als e-mails esmentats a continuació, d'acord a la naturalesa de la gestió que als ciutadans els calgui fer:

 

OficinaAMR-dg.cat@correo.gob.es (informació general i qualsevol supòsit no inclòs als següents restants correus electrònics. Informació d'estrangeria exclusivament a  infoext.barcelona@correo.gob.es)

 

ESTUDIOSUNIVERSITARIOSOAMR-dg.cat@correo.gob.es (informació general sobre tràmits d'homologació i equivalència d'estudis universitaris, reconeixements professionals de diferents Ministeris. La informació d'expedients iniciats exclusivament a l'organisme competent per a la seva resolució)

 

ACREDITACIONELECTRONICAOAMR-dg.cat@correo.gob.es (acreditació presencial per a cl@ve, certificat electrònic de persona física 2CA FNMT, REA, assistències presentació electrònica de no obligats)

 

REGISTROEXTRANJERIAOAMR-dg.cat@correo.gob.es (presentació documentació per a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona exclusivament per a persones físiques no obligades ni procediments exclusivament electrònics per norma)

 

REGISTROOAMR-dg.cat@correo.gob.es (presentació documentació per a altres unitats de la Delegació/Subdelegació del Govern a Barcelona i per a qualsevol altra Administració Pública exclusivament per a persones físiques no obligades electrónicament ni procedimients exclusivament electrònics per norma)

 

SOL·LICITUDS ADREÇADES A LA ANECA.

L'Ordre CNU/1117/2018 de 8 d'octubre (BOE núm. 257 de 24/10/2018), ha establert l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, comunicacions i modificacions en el procediment per a l'obtenció de l'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat  i Acreditació, i la seva certificació, per a la contractació de personal docent i investigador universitari.

Per a la presentació electrònica haurà de disposar de signatura electrònica i/o Cl@ve permanent.

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Pot consultar les instruccions dictades a l'enllaç: http://www.aneca.es/

 

AJUDES A TRANSPORTISTES AUTÒNOMS PER CARRETERA PER ABANDÓ D'ACTIVITAT 2019.

Obertura convocatòria de subvenció ajudes transportistes autònoms per carretera abandonament activitat 2019. Aquells transportistes que no disposin de mitjans electrònics o tinguin dificultats per a la presentació electrònica, podran acudir a l'Oficina d'Assistència de la Delegació del Govern a Catalunya C / Bergara 12 amb la documentació requerida a la convocatòria i el seu DNIe activat, coneixent el PIN del mateix. Si no disposen de PIN poden acudir a qualsevol Oficina de Policia expedidora DNI per actualitzar el certificat contingut en el xip

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER ESTRANGERIA

En els casos en què no sigui possible presentar la sol·licitud amb cita prèvia (expressament assenyalada a la Guia de tràmits I), es podrà presentar la sol·licitud a través dels mitjans que s'indiquen a continuació:

1 - AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

ACCEDA:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/#

REGISTRE ELECTRÒNIC: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2 - SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

CORREUS - ORVE: Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració. https://www.correos.es/ss/Satellite/site/producto-orve-todos_cartas_documentos/cOrg=Producto_CcidOrg=1363190077088-detalle_de_producto-sidioma=es_ES Exclusivament pels propis ciutadans estrangers, a les oficines de registre o d'assistència en matèria de registres de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, o de l'Administració Local. http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasRegistro.html
 

 

Horario:

De dilluns a divendres, de 9h a 17,30h. en jornada ordinària, y de 8. a 15h. en jornada d'estiu (de 16 de juny a 15 de setembre, tots dos inclosos).

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 83

Correo electrónico:

Información adicional:

NOTA INFORMATIVA ACCÉS OFICINA REGISTRE


Degut a les mesures establertes amb motiu del Covid-19, els serveis prestats per aquest registre auxiliar de C/ Mallorca 278 es realitzaran exclusivament mitjançant cita prèvia, a l'e-mail que s'indica.

En aquest registre no es dóna informació de cap mena.
Només s'atendrà de manera presencial a persona física, que no estigui obligada a realitzar tràmits per mitjans electrònics.

Horario:

De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Calle Dr. Trueta, 20

08005 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 92 27

Calle Bergara, 12 (2ª)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 95
 • 93 520 97 02

Faxes:

 • 93 520 96 98

Información adicional:

 • Información para viajar con la mascota: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/Viajar-perros-gatos-hurones.aspx
 • Requisitos de entrada de animales de compañía en países que no forman parte de la Unión Europea: http://cexgan.magrama.es/Modulos05/Publico/InformacionMercados.aspx?proc=7
 • E-mail de contacto: mascotas.barcelona@correo.gob.es

Horario:

 • Horario de recogida y entrega de documentación para certificación de mascotas, de lunes a viernes (no festivos) de 9.00 a 14.00h.

Calle Bergara, 12 (5ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 03

Faxes:

 • 93 520 96 88

Correo electrónico:

Información adicional:

TRÀMITS DE LA ALTA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ A CATALUNYA

Homologació i equivalència de títols:

No es realitza la informació i/o recepció de documents d’homologacions o equivalències. Per a realizar aquests procediments s’ha de demanar informació i cita al registre general.

Títols No universitaris:

Gestionats per la Generalitat de Catalunya

Pàgina web: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/homologacio_i_convalidacio

Títols Universitaris:

Ministerio de Universidades.

Pàgina web:

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=47e9656691165610VgnVCM1000001d04140aRCRD

CITA PRÈVIA:

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU

 S’informa que només atendrem les persones que sol·licitin cita prèvia pels següents procediments:

CONSULTA DE PROCEDIMENTS D’HOMOLOGACIÓ O EQUIVALÈNCIA EN CURS:

Informació sobre els procediments que ja estan iniciats, per tal de consultar l’estat actual o dubtes sobre actuacions o resolucions.

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ

Recollida de credencials d’homologació i equivalència.
Recollida de títols universitaris.

RECONEIXEMENT DE SIGNATURES – LEGALITZACIÓ

De títols universitaris i certificacions acadèmiques oficials universitàries. Per a legalitzar, com a pas previ a la posterior Postilla de la Haia que es sol·licitarà a la Gerència Territorial de Justícia.

Horario:

Servei de cita prèvia de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 21

Información adicional:

Cita prèvia:

Durant el període actual i fins a nou avís l'atenció presencial en el departament d'Autoritzacions i Infraccions Administratives haurà de dur-se a terme després de concertar cita prèvia.

Per a això, ha de lliurar una comunicació electrònica a autorizaciones.barcelona@correo.gob.es. En un termini màxim de 48 hores, rebrà resposta per la mateixa via, assignant-li dia i hora, així com les mesures preventives acordades.

Els recordem igualment que continuem en servei en l'horari establert pels canals telefònics i telemàtics de la unitat.

Horario:

Dilluns a divendres a 9 a 14 h. (amb cita prèvia)

Calle Bergara, 12

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 63

Faxes:

 • 93 520 96 70

Correo electrónico:

Información adicional:


Enllaç web per sol·licitar, modificar o anul·lar una "cita prèvia" en qualsevol dels Centres de Vacunació Internacional de Sanitat Exterior: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
 

Horario:

 

 • dilluns a divendres de 9h a 14h

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 14

Información adicional:

Cita prèvia:

Durant el període actual i fins a nou avís l'atenció presencial en el departament d'Autoritzacions i Infraccions Administratives haurà de dur-se a terme després de concertar cita prèvia.

Per a això, ha de lliurar una comunicació electrònica a infracciones.barcelona@correo.gob.es  En un termini màxim de 48 hores, rebrà resposta per la mateixa via, assignant-li dia i hora, així com les mesures preventives acordades.

Els recordem igualment que continuem en servei en l'horari establert pels canals telefònics i telemàtics de la unitat.

Horario:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. (amb cita prèvia)

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 53

Horario:

Lunes a viernes de 9 a 14h.

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 53

Correo electrónico:

Horario:

 • Lunes a Viernes de 9h a 14h

Paseo Sant Joan, 189-193

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 14 10

Calle Murcia, 42

08027 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 14 10

Calle Bergara, 12 (4ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 08

Información adicional:

Los trámites relacionados con la Dirección General de Transportes Terrestres, en aquellas partes que no sean gestionados por la Generalitat, se deben llevar a cabo en la sede electrónica del MITMA:  https://sede.mitma.gob.es

Calle Bergara, 12 (4ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 97 01
 • 93 520 97 25

Calle Bergara, 12 (4ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 20
 • 93 520 96 18

Faxes:

 • 93 520 96 28

Información adicional:

La atención al público se efectuará por  teléfono o  correo electrónico.

Si se requiere atención presencial  o para acceder a la compra de productos en la tienda del servicio se debe solicitar CITA PREVIA mediante llamada telefónica o correo electrónico al e-mail de contacto :  tpv.barcelona@cnig.es

Los productos a la venta en la tienda del servicio se pueden consultar en la página web del CNIG en su tienda virtual,   https://www.cnig.es/home  en su apartado de productos.

Horario:

 • lunes a viernes de 9h a 14h

Calle Marquesa, 12

08003 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 93 18
 • 93 520 90 00

Faxes:

 • 93 520 94 14
 • 93 520 94 13

Edificio Cargoparc de Terminal de Carga Aeropuerto de Barcelona en C/ Estela Polar, 10

08820 - Prat de Llobregat, El (Barcelona)

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 92 20 Secretaria Agricultura
 • 93 520 92 30 Secretaria Sanitat Exterior
 • 93 520 92 21 Sanitat Vegetal
 • 93 520 92 36 Sanitat Animal. Veterinaris
 • 93 520 92 34 Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 35 Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 23 Sanitat Exterior. Farmacèutics

Faxes:

 • 93 520 92 44 Sanitat Animal i Sanitat Vegetal
 • 93 520 91 66 Sanitat Exterior

Información adicional:

 • Información para viajar con la mascota: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/Viajar-perros-gatos-hurones.aspx

 • Requisitos de entrada de animales de compañía en países que no forman parte de la Unión Europea: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/default.aspx

 • Cita previa para Mascotas: 

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-AGR

 • E-mail de contacto:

mascotas.barcelona@correo.gob.es

Horario:

Atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14h

Horari d'inspecció:

De dilluns a divendres de 9 a 19h i amb avís previ de 19 a 22h.

Caps de setmana y festius, amb avís previ, de 9 a 22h.

Calle Cal Patrici, 8-12 ZAL 2

08820 - Prat de Llobregat, El (Barcelona)

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 91 77 Sanitat Animal
 • 93 520 91 80 Sanitat Exterior
 • 93 520 91 95 Sanitat Vegetal

Faxes:

 • 93 520 92 44 Sanitat Animal i Sanitat Vegetal
 • 93 520 91 66 Sanitat Exterior

Correo electrónico:

Horario:

 • Atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14h

 • Horari d'inspecció:

De dilluns a divendres de 9 a 19h

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 52
 • 93 520 99 92
 • 93 520 99 95

Faxes:

 • 93 520 94 14

Correo electrónico:

Calle Bergara, 12

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 64
 • 93 520 96 71

Faxes:

 • 93 520 96 70

Paseo Sant Joan, 189-193 (6ª)

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 98 20

Faxes:

 • 93 520 98 87

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 93 50
 • 93 520 99 35

Faxes:

 • 93 520 94 13
 • 93 520 94 14

Información adicional:

 • TRÁMITES:

Asesoramiento en materia de Violencia de Género, Trata de Seres Humanos , Explotación Sexual y otros tipos de Violencia contra la Mujer.

Asesoramiento en ayudas Pacto de Estado.