LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA

Legalització de documents acadèmics universitaris oficials originals que han de tenir efectes a l'estranger.

L'Alta Inspecció d'Educació a Catalunya legalitza des del 3 de juny de 2013 documentació acadèmica universitària que ha de tenir efectes a l'estranger.


La legalització de documents acadèmics universitaris oficials originals que han de tenir efectes a l'estranger, és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents Autoritats espanyoles.


És el tràmit previ al procés de legalització per part del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, i, si escau, del Ministeri de Justícia per als següents tipus de documents acadèmics:

- Títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, expedits pels Rectors de les Universitats.

- Títols d'educació superior i de postgrau, expedits pel Ministeri d'Educació.

- Certificacions acadèmiques oficials d'estudis conduents a l'obtenció dels títols esmentats als anteriors apartats.

Destinataris: Estudiants que hagin o estiguin cursant estudis a Espanya.
Requisits: Els documents sempre seran originals. Les certificacions acadèmiques hauran d'anar amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i nom complet, no es reconeixeran rúbriques signades per Ordre, Absència o Autorització.

LEGALITZACIÓ

RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

Informació general

Exclusivament de titulacions universitàries, titulacions substitutòries vigents, suplements europeus i certificacions acadèmiques oficials universitàries. Per a legal·litzar, com a pas previ a la posterior postil·la de l’Haia que se sol·licitarà a la Gerència Territorial de Justicia.

En cas de documentació signada electrònicament, es demana enviar-la primer per correu a legalizaciones.cat@correo.gob.es


Documents amb destinació a països signataris del Conveni de La Haia
Veure els països Conveni: http://www.hcch.net/


Legalització a Catalunya:


Gerència Territorial de Justícia de Catalunya
C/ Cavaller 52
08014 BARCELONA
tel.: 93.482 34 89

Documents amb destinació a Països NO signataris del Conveni de l'Haia


Legalització a Madrid:


Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació


C/ Pechuan 1.
28002 Madrid.
Telf.: 91.379 16 10 i 91.379 17 00.
Cita prèvia a través de: https://sede.maec.gob.es/pagina/index/directorio/citaprevia


Per exigència del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, deuran sempre presentar-se els documents objecto de legalització acompanyats d'un sobre Postal Exprés en el qual figuri l'adreça de destinació i un estoig cilíndric per al cas dels títols o els diplomes


En aquest 2n. cas, és necessari el posterior reconeixement de les signatures anteriors en la representació Diplomàtica o Consular a Espanya del país on hagi de fer efecte el document.

Sol·licitud:

 


Alta Inspecció d'Educació a Catalunya
C/ Bergara 12 5ª planta
08002 BARCELONA
Telèfon 93.520 96 85
Correu electrònic: legalizaciones.cat@correo.gob.es


Horari d'atenció al públic: De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Nota 1: En el cas que es desitgi continuar el tràmit en la Gerència Territorial de Justícia de Catalunya o en el Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació segons correspongui, haurà de ser el propi interessat el que present pels seus propis mitjans la documentació a legalitzar.


Nota 2: És recomanable que amb antelació al procés de legalització, els interessats contactin amb les delegacions diplomàtiques a Espanya del país de destinació dels documents amb la finalitat de conèixer què documents han de legalitzar-se.

 

Més informació sobre aquest tràmit o servei:

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/micinn/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=250c73adc0776610vgnvcm1000001d04140arcrd&vgnextchannel=c1b9656691165610vgnvcm1000001d04140arcrd