Sotssecretari de Política Territorial

IGNACIO DE DOMINGO VALENZUELA

IGNACIO DE DOMINGO VALENZUELA

Nascut a Madrid en 1980.

Funcions

Exerceix les funcions encomanades per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com l'adreça, impuls i supervisió dels seus òrgans directius dependents i, si escau, dels organismes públics que li estiguin adscrits. Així mateix, li correspon la coordinació de les actuacions del Departament en relació amb els assumptes que se sotmetran als òrgans col·legiats del Govern.

Formació Acadèmica

Llicenciat en Dret i Llicenciat en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid.

Funcionari del Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat des de 2009.

Experiència professional

Nomenat Sotssecretari de Política Territorial per Reial decret 676/2021, de 27 de juliol. (BOE de 28 de juliol).

Amb anterioritat va exercir els càrrecs de Secretari General Tècnic en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, des de febrer a juliol de 2021; i de Secretari General Tècnic del Ministeri de Sanitat des de gener de 2020 a febrer de 2021.

Des de 2018 fins a gener de 2020, va exercir el càrrec de sotsdirector general de la Inspecció de Serveis de l'Administració Perifèrica de l'Estat en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, havent exercit amb anterioritat la sotsdirecció adjunta d'aquest òrgan des de 2014. Prèviament ha exercit diferents llocs de responsabilitat en el Ministeri d'Economia, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí.

Ha organitzat i participat com a ponent en accions formatives en matèria de subvencions, règim disciplinari, així com transparència, accés a la informació i bon govern.