Butlletins

Butlletí d'informació bibliogràfica

És el Butlletí informatiu que recull tant les últimes publicacions ingressades en Biblioteca com aquelles referències d'interès incloses al catàleg de la mateixa. 

Butlletí de sumaris

És el Butlletí d'informació que recopila sumaris de les revistes rebudes en Biblioteca i de les revistes accessibles en Internet d'interès per al Departament.