Informe d'avaluació 2021

 

L'Administració General de l'Estat al Territori és l'encarregada d'exercir l'activitat de l'Estat de forma desconcentrada al territori, corresponent al Delegat del Govern l'adreça de la mateixa en l'àmbit autonòmic i la seva coordinació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El present informe, previst en l'article 73.1.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, recull una avaluació global sobre el funcionament dels Serveis de l'Administració General de l'Estat al territori en 2021.

Informe d'Avaluació 2021. Per apartats:
PRIMERA PART: L'AGE Al TERRITORI
SEGONA PART: LES DELEGACIONS DEL GOVERN EN 2021
TERCERA PART: SERVEIS NO INTEGRATS