Incompatibilitat i conflictes d'interessos

Els Membres del Govern, Alts Càrrecs i resta de personal al servei de les Administracions Públiques han d'exercir les seues funcions amb plena dedicació, imparcialitat i independència.

Oficina de Conflictos de Intereses

Membres del Govern i Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat

Personal al servei de les administracions públiques

Informes sobre cumplimiento de los altos cargos